VERSA

VERSA

Źródło: Satel sp. z o.o., www.satel.pl

Wszechstronne centrale alarmowe VERSA są przeznaczone do zabezpieczania mieszkań, domów i małych obiektów biurowo-handlowych. Swoją wszechstronność zawdzięczają przede wszystkim szerokiej gamie dostępnych akcesoriów, a przemyślany interfejs użytkownika zapewnia łatwą codzienną obsługę systemu.

Prosta obsługa

Niezależnie od wybranego sposobu obsługi systemu, czy to przy użyciu manipulatorów LCD/LED, czytników kart czy pilotów zdalnego sterowania, obsługa systemu opartego na centrali VERSA jest prosta i intuicyjna. Ma to duże znaczenie, zwłaszcza gdy chcielibyśmy, aby z systemu korzystały dzieci lub osoby starsze.

Elastyczna rozbudowa – dostosowanie systemu VERSA do rosnących potrzeb

System oparty o centralę alarmową VERSA można w prosty sposób rozbudować. W tym celu skorzystać można z rozszerzeń zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych przy zachowaniu istniejących urządzeń (płyta główna, manipulatory, czytniki). Centrale VERSA to idealne rozwiązanie na teraz i na przyszłość.

Pełne zabezpieczenie
w każdej sytuacji

Centrale VERSA umożliwiają korzystanie z trzech rodzajów czuwania:

  • pełnego, w którym dozorowane są wszystkie wejścia wybranej strefy
  • dziennego, w którym czuwają jedynie czujki obwodowe umożliwiając swobodne poruszanie się wewnątrz chronionego obszaru
  • nocnego, w którym oprócz czujek obwodowych aktywne są czujki w pomieszczeniach nie wykorzystywanych w trakcie snu

Łatwe uruchamianie
i programowanie

Wszystkie centrale z serii VERSA zapewniają bardzo łatwe programowanie i uruchomienie. Zawdzięczają to przemyślanym ustawieniom fabrycznym, jak i przejrzystemu menu programowania wyświetlanemu na ekranie LCD. Dodatkowo, centrale VERSA można programować jeszcze łatwiej z użyciem komputera, za pomocą programu DLOADX, pracującego w systemach Windows.

Skuteczne powiadamianie

Jedną z najważniejszych cech systemu alarmowego jest sprawne przekazywanie informacji o alarmie. Centrale VERSA mogą wykorzystać do komunikacji nie tylko wbudowany komunikator telefoniczny, ale także moduły GSM/GPRS oraz TCP/IP (Ethernet). Dzięki temu można wykorzystać ich potencjał niezależnie od dostępności określonych mediów komunikacyjnych.

Pełna unifikacja sprzętu
i oprogramowania

Centrale VERSA pracują z wykorzystaniem wspólnego oprogramowania. Dzięki czemu wystarczy poznać jedną z nich, aby z łatwością skorzystać z możliwości oferowanych przez pozostałe. Podobnie w przypadku programowania za pomocą komputera – wszystkie centrale VERSA konfigurowane są z wykorzystaniem tego samego programu DLOADX, co w istotny sposób skraca czas potrzebny na ich opanowanie i wykorzystanie pełni możliwości przez nie oferowanych.

[pagelist_ext]