VERSA Plus

System alarmowy VERSA Plus

Idealnie dopasowany, oferujący elastyczną konfigurację i wszechstronność zastosowań przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa, dostępnego z każdego miejsca na świecie – taki jest system alarmowy oparty na centrali VERSA Plus. Jest to rozwiązanie dedykowane dla osób, którym równie mocno zależy na jakości, funkcjonalności, nieskomplikowanej i intuicyjnej obsłudze, jak i na szybkim i czystym montażu.

Ekonomiczne rozwiązanie i szybka instalacja
– centrala z już wbudowanymi modułami: ethernetowym, GSM/GPRS, głosowym oraz modułem akustycznej weryfikacji alarmu
– konstrukcja upraszczająca instalację

Elastyczne dopasowanie systemu
– możliwość stworzenia systemu bezprzewodowego, przewodowego lub hybrydowego

Wielotorowa i pewna komunikacja
– Ethernet (aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH, wiadomości e-mail, monitoring do stacji)
– GSM/GPRS (SMS, CLIP, monitoring do stacji)
– PSTN (powiadamianie głosowe, monitoring do stacji)

Wygodne i ekonomiczne powiadamianie
– wiadomości e-mail, powiadomienia PUSH

W pełni bezprzewodowa obsługa
– dedykowany manipulator z czytnikiem kart zbliżeniowych i breloków
– możliwość obsługi systemu poprzez wielofunkcyjnego pilota

Zdalny dostęp i sterowanie systemem
– dedykowana aplikacja dla smartfonów i tabletów z systemem Android, iOS oraz Windows Phone

Prosta i intuicyjna obsługa
– manipulator dotykowy z graficznym interfejsem
– karty zbliżeniowe i breloki
– piloty wielofunkcyjne

Lokalne sterowanie skrojone na miarę
– możliwość wyboru spośród 8 manipulatorów zgodnie z indywidualnymi preferencjami użytkowników

Skuteczne wykrywanie i sygnalizowanie zagrożeń cyfrowe czujki ruchu
– czujki umożliwiające wprowadzenie do systemu elementów automatyki domowej
– sygnalizatory zewnętrzne i wewnętrzne

Centrala VERSA Plus to jedyne tak kompaktowe rozwiązanie
Tylko ona łączy w sobie funkcjonalności, które do tej pory dostępne były wyłącznie poprzez zastosowanie kilku odrębnych urządzeń. System bazujący na centrali VERSA Plus zapewnia wiele torów komunikacji, możliwość zdalnego sterowania, jak również elastyczność instalacji. To komfortowe, kompleksowe i ekonomiczne rozwiązanie dla każdego!

Instalacja systemu, którego serce stanowi centrala VERSA Plus, jest szybka i prosta. Co więcej, jeśli zdecydujemy się na opcję w pełni bezprzewodową, unikniemy prac budowlanych, które byłyby konieczne w przypadku prowadzenia okablowania.
Dzięki temu zyskujemy czas i dbamy o domowy budżet.

Nowoczesne i wygodne rozwiązania związane z konfiguracją i programowaniem systemu alarmowego opartego na centrali alarmowej VERSA Plus oznaczają dla instalatora szybką i bezproblemową pracę w komfortowych warunkach.

Szybko i wygodnie
Program DLOADX umożliwia wygodną, zdalną konfigurację całej instalacji alarmowej przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji: PSTN, GPRS oraz Ethernetu. Dzięki temu gdy niezbędna będzie szybka zmiana ustawień systemu, instalator wykona ją sprawnie bez konieczności wizyty na obiekcie. Rozwiązania zastosowane w centrali VERSA Plus umożliwiają również lokalną konfigurację systemu. Instalator może przeprowadzić ją sprawnie i bezproblemowo, podłączając komputer z zainstalowanym programem DLOADX bezpośrednio do centrali poprzez wbudowany na jej płycie port USB.

Prosto i bezpiecznie
Dzięki usłudze udostępnianej przez firmę SATEL oferowane jest połączenie szyfrowane, czyli w pełni bezpieczne. Ułatwia ono instalatorowi połączenie się zdalnie z centralą VERSA Plus poprzez program DLOADX bez konieczności posiadania zewnętrznego adresu IP oraz wykonywania czynności związanych z konfiguracją sieci. Użytkownikowi umożliwia natomiast korzystanie z wygodnej aplikacji mobilnej VERSA CONTROL.

Szybkie i bezproblemowe przeprowadzenie zarówno instalacji, jak i konfiguracji systemu opartego na centrali VERSA Plus skutkuje tym, że może on powstać w ciągu zaledwie jednego dnia. Dzięki temu użytkownicy systemu w bardzo krótkim czasie otrzymują system gwarantujący pełne bezpieczeństwo i wygodną obsługę.

Proste i intuicyjne sterowanie
System oparty na centrali VERSA Plus zapewnia kompleksową ochronę, idealnie dopasowaną do potrzeb użytkowników. Dedykowane rozwiązania umożliwiają łatwe i intuicyjne zarządzanie alarmem domowym.

Aplikacja mobilna VERSA CONTROL
Najprostszym i najwygodniejszym sposobem sterowania systemem alarmowym VERSA Plus jest skorzystanie z funkcjonalności oferowanych przez aplikację mobilną VERSA CONTROL.
Aplikację VERSA CONTROL warto skonfigurować w momencie instalowania systemu alarmowego, tym bardziej, że jest to niezwykle proste. Wystarczy wpisać dwa parametry: numery MAC i ID (są one dostępne do odczytania zarówno w manipulatorze – również z poziomu użytkownika, jak i w programie DLOADX). Co więcej, w trakcie konfigurowania aplikacji możliwe jest ustawienie filtrów, dzięki którym w prosty sposób zdefiniujemy, o jakiego rodzaju zdarzeniach w systemie chcemy być informowani.

Podgląd stanu systemu
– załączenie / wyłączenie czuwania
– kasowanie alarmów
– podgląd stanu wejść, blokowanie / odblokowywanie wejść
– podgląd stanu wyjść, załączanie / wyłączanie wyjść
– przeglądanie ewentualnych awarii z możliwością kasowania ich pamięci
– przeglądanie zdarzeń w systemie z możliwością ich filtrowania

Powiadomienia PUSH
Dzięki nim zarówno użytkownik, jak i instalator może otrzymywać informacje o każdym zdarzeniu w systemie. Ponieważ usługa ta działa w tle, odbiorca jest powiadamiany w sposób ciągły.

Zaawansowana centrala alarmowa wymaga również nowoczesnych rozwiązań z zakresu zarządzania lokalnego. Zadanie to doskonale spełniają dedykowane manipulatory, których szeroka oferta umożliwia dobranie urządzeń idealnie dopasowanych zarówno do oczekiwań i upodobań użytkowników, jak i funkcjonalności danego systemu.

Manipulator bezprzewodowy VERSA-LCDM-WRL
– w pełni bezprzewodowa obsługa systemu
– pełna funkcjonalność znana z przewodowych manipulatorów LCD
– obsługa systemu przy użyciu kart zbliżeniowych i breloków
– zasięg do 500 m w otwartej przestrzeni (we współpracy z kontrolerami ACU-120 lub ACU-270)

Manipulator dotykowy INT-TSG
– dotykowy ekran o przekątnej 4,3”
– intuicyjny, graficzny interfejs
– idealne dopasowanie do każdego wnętrza dzięki dwóm wersjom kolorystycznym: ciemnej i jasnej

Pozostałe manipulatory
W ofercie manipulatorów dedykowanych do sterowania systemem VERSA Plus znajdują się jeszcze trzy inne modele. Różnią się one nie tylko wyglądem i kolorem podświetlenia, ale i sposobem odczytywania informacji o stanie systemu.

Moduł sterowania strefami INT-CR
– sterowanie systemem alarmowym bez potrzeby zapamiętywania hasła
– łatwa obsługa systemu alarmowego za pomocą kart zbliżeniowych i breloków
– 3 programowalne tryby sterowania strefami
– sygnalizacja stanu systemu i komunikacji z użytkownikiem za pomocą kolorowych diod oraz dźwięku
– w całym systemie może być łącznie do 6 modułów sterowania strefami

Pilot APT-100/MPT-300
– wygodna, zdalna obsługa systemu alarmowego, np. załączanie i wyłączanie czuwania
– sterowanie urządzeniami takimi jak bramy garażowe czy rolety
– przywoływanie pomocy
– potwierdzanie wykonania poleceń i informowanie o stanie systemu za pomocą diod LED (APT-100)
– podświetlane klawisze i wbudowany brzęczyk potwierdzający naciśnięcie klawisza i odebranie polecenia przez centralę (APT-100)

Elastyczność zastosowań
Elastyczność konfiguracji systemu alarmowego, którego serce stanowi centrala VERSA Plus, zapewnia idealne dopasowanie jego budowy, zasięgu i funkcjonalności do charakterystyki zabezpieczanego obiektu. Dzięki temu zapewnia doskonałą ochronę budynków zarówno małej, jak i średniej wielkości, niezależnie od tego, czy są one jeszcze w stanie surowym, czy ich budowa została już zakończona. VERSA Plus świetnie sprawdza się jako zabezpieczenie budynków zarówno zabytkowych, jak i nowoczesnych, użytkowych i mieszkalnych, a także o konstrukcji prostej i złożonej wymagającej specjalistycznych rozwiązań. VERSA Plus zapewnia znaczące skrócenie czasu potrzebnego na montaż i konfigurację systemu, dając wymierne oszczędności użytkownikom i instalatorom.

Wielotorowa komunikacja
Płyta główna centrali VERSA Plus integruje moduły: ETHM, GSM, INT-VG, INT-AV oraz dialer PSTN. Zapewnia tym samym komunikację kanałami: Ethernet, GSM/GPRS, PSTN, umożliwiając powiadamianie e-mail, SMS, PUSH oraz audio. Centrala oferuje również skuteczny monitoring, a także wygodne programowanie – zarówno lokalne przez USB, jak i zdalne przy pomocy programu DLOADX.
VERSA Plus umożliwia sterowanie systemem na wiele sposobów zarówno lokalnie, jak i zdalnie. Do sterowania lokalnego wykorzystywane są manipulatory przewodowe i bezprzewodowe, a także piloty i moduły INT-CR, które umożliwiają zarządzanie systemem bez konieczności wpisywania hasła na manipulatorze.
Zastosowanie wbudowanych na płycie głównej modułów GSM oraz ethernetowego umożliwia zdalne sterowanie systemem przy użyciu SMS, a także za pomocą intuicyjnej aplikacji VERSA CONTROL. Wbudowany moduł INT-VG pozwala na interakcje z centralą za pomocą menu głosowego sterowanego tonami DTMF (GSM oraz PSTN). Menu modułu może być personalizowane zgodnie z wymaganiami użytkowników.

Posted in Systemy alarmowe and tagged , , , .