Zamów

  Formularz zamówienia usługi dostępu do Internetu

  Wszelkie przekazywane dane są dobrowolne jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych w celu świadczenia usługi dostępu do internetu prosimy kontaktować się bezpośrednio na numer 609 92 92 93 w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 17:00. Wszelkie podane dane są wykorzystywane wyłącznie do naszej wiedzy, oraz realizacji umowy o świadczenie usługi dostępu do internetu i nie są przekazywane nigdzie dalej z wyłączeniem przepisów ustanowionych ustawowo.

  Prosimy o wypełnienie wszystkich poniższych pól o dane wymagane do sporządzenia umowy. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dogodnego terminu instalacji i podpisania umowy.

  Typ klienta

  Prawo do lokalu

  Imię i nazwisko / pełna nazwa firmy*

  Imię i nazwisko osoby reprezentującej*

  Adres zameldowania / adres siedziby*

  Adres do korespondencji

  Adres instalacji

  Piętro

  Nr telefonu

  Adres e-mail

  PESEL

  Seria i nr dowodu osobistego / karty pobytu**

  Nr paszportu**

  NIP*

  REGON*

  KRS*

  Prędkość łącza do (zależnie od lokalizacji - patrz cennik)

  Czas obowiązywania umowy (zależnie od lokalizacji - patrz cennik)

  Preferowany termin instalacji (RRRR-MM-DD)

  Uwagi

  * wymagane tylko w przypadku firm

  ** wymagane tylko w przypadku obcokrajowców