Zamów

Formularz zamówienia usługi dostępu do Internetu

Prosimy o wypełnienie wszystkich poniższych pól o dane wymagane do sporządzenia umowy. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dogodnego terminu instalacji i podpisania umowy.


Typ klienta

Prawo do lokalu

Imię i nazwisko / pełna nazwa firmy*

Imię i nazwisko osoby reprezentującej*

Adres zameldowania / adres siedziby*

Adres do korespondencji

Adres instalacji

Piętro

Nr telefonu

Adres e-mail

PESEL

Seria i nr dowodu osobistego / karty pobytu**

Nr paszportu**

NIP*

REGON*

KRS*

Prędkość łącza do (zależnie od lokalizacji - patrz cennik)

Czas obowiązywania umowy (zależnie od lokalizacji - patrz cennik)

Preferowany termin instalacji (RRRR-MM-DD)

Uwagi
* wymagane tylko w przypadku firm

** wymagane tylko w przypadku obcokrajowców