Systemy Alarmowe

Systemy alarmowe INTEGRA Satel

Centrale alarmowe z rodziny INTEGRA to obecnie najbardziej zaawansowane technicznie urządzenia w ofercie firmy SATEL. Centrale alarmowe INTEGRA są przeznaczone do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem małych, średnich i bardzo dużych obiektów. Szeroka gama central alarmowych INTEGRA pozwala na stworzenie dowolnego systemu alarmowego, który w każdym przypadku będzie cechować się funkcjonalnością oraz bardzo wysoką skutecznością w wykrywaniu intruzów. Systemy alarmowe budowane na bazie central z rodziny INTEGRA nie ograniczają się jedynie do ochrony przeciwwłamaniowej, ale mogą również czuwać nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektu w wymiarze całodobowym.

 

Systemy Alarmowe

Źródło: Satel sp. z o.o., www.satel.pl

Fot. 1. Przykładowa centrala alarmowa z rodziny INTEGRA firmy SATEL

 

DOSTOSOWANE DO KAŻDYCH POTRZEB

Rodzina central alarmowych INTEGRA firmy SATEL składa się z pięciu profesjonalnych central alarmowych opartych na jednolitej na jednolitej architekturze sprzętowo-programowej, różniących się od siebie wielkością i możliwościami rozbudowy. Dzięki tej właściwości każdy z użytkowników może dobrać produkt spełniający jego indywidualne wymagania. Ogromna wszechstronność central INTEGRA nie tylko oferuje kompleksową ochronę przed napadem i włamaniem, ale także pozwala na stworzenie profesjonalnych systemów kontroli dostępu czy też inteligentnych systemów zarządzania obiektami.

NAJWYŻSZA KLASA ZABEZPIECZEŃ

Centrale alarmowe INTEGRA firmy SATEL posiadają najwyższą klasę zabezpieczeń S. Jest to klasa która została opracowana specjalnie z myślą o obiektach najbardziej newralgicznych, takich jak instytucje finansowe, rządowe oraz obiekty wojskowe. Dzięki tej właściwości centrale alarmowe INTEGRA gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa i mogą z powodzeniem być wykorzystywane w najbardziej zaawansowanych systemach alarmowych.

FUNKCJONALNOŚĆ FUNDAMENTEM BEZPIECZEŃSTWA

Niespotykana funkcjonalność central alarmowych INTEGRA pozwala na współpracę praktycznie z każdym urządzeniem. Zaawansowane funkcje programowania pozwalają na ustawienie rodzaju i sposobu alarmowania indywidualnie dla każdego podłączonego urządzenia (centrala może inaczej reagować na sygnał z czujki pożarowej, a inaczej na sygnał z czujnika kontrolującego poziom wody). Centrale alarmowe INTEGRA dają również możliwość grupowania wejść i podłączonych do nich czujki w tak zwane strefy oraz swobodnie określać, która strefa jest nadzorowana (czuwa). Ogromnym walorem użytkowym prezentowanych central alarmowych jest elastyczność w określaniu stref czuwania. Użytkownik może precyzyjnie określić które ze stref mogą w danej chwili czuwać.

 

Systemy Alarmowe

Źródło: Satel sp. z o.o., www.satel.pl

 

KOMFORTOWA I PROSTA OBSŁUGA SYSTEMU ALARMOWEGO

Systemy Alarmowe

Źródło: Satel sp. z o.o., www.satel.pl

Centrale alarmowe z rodziny INTEGRA cechują się różnorodnością form obsługi i sterowania nowoczesnymi systemami alarmowymi. Dzięki tej właściwości każdy użytkownik może wybrać sposób sterowania, który będzie odpowiadał jego preferencjom, a tym samym zapewniał komfortową i prostą obsługę systemu alarmowego. Sposoby sterowania systemem alarmowym z centralą INTEGRA:

 • manipulator LCD,
 • klawiatura strefowa,
 • czytnik kart zbliżeniowych,
 • pilot 433 MHz (opcjonalnie, po zainstalowaniu modułu INT-RX),
 • pilot 868 MHz (centrala INTEGRA 128-WRL oraz opcjonalnie pozostałe centrale, po podłączeniu kontrolera ACU-100 z oprogramowaniem w wersji 2.0 lub nowszym),
 • komputer z zainstalowanym programem DLOADX lub GUARDX,
 • wiadomość SMS (centrala INTEGRA 128-WRL oraz opcjonalnie pozostałe centrale, po podłączeniu modułu GSM-4S),
 • przeglądarka stron internetowych WWW (opcjonalnie, po podłączeniu modułu ETHM-1),
 • telefon komórkowy z zainstalowaną aplikacją MobileKPD (opcjonalnie, po podłączeniu modułu ETHM-1),
 • palmtop (PDA lub MDA) z zainstalowaną odpowiednią aplikacją (opcjonalnie, po podłączeniu modułu ETHM-1).

 

Podstawowe funkcje central alarmowych INTEGRA firmy SATEL:

 • monitorowanie – komunikacja ze stacjami monitorującymi,
 • powiadamianie telefoniczne o alarmie,
 • odbieranie telefonów (informowanie użytkownika o stanie systemu, sterowanie poprzez telefon niektórymi funkcjami centrali),
 • bieżący wydruk informacji o wszystkich lub wybranych zdarzeniach w systemie alarmowym na zewnętrznej drukarce,
 • zaawansowana kontrola dostępu do pomieszczeń z drzwiami wyposażonymi w zamki elektromagnetyczne,
 • kontrola poprawności działania poszczególnych elementów systemu alarmowego (zasilacze, akumulatory, okablowanie, itp.).

 

Podstawowe właściwości użytkowe central alarmowych z rodziny INTEGRA:

 • definiowane przez instalatora opisy wejść i stref, co ułatwia określenie źródła alarmu,
 • widoczny zegar i data systemu, pomagające kontrolować poprawność działania funkcji centrali zależnych od czasu rzeczywistego,
 • możliwość wyświetlania stanu stref (do 16 wybranych lub wszystkich),
 • dostępne przeglądanie pamięci alarmów, awarii z tekstowym opisem zdarzenia, nazwą wejścia, modułu, strefy lub nazwą użytkownika obsługującego system, wraz z dokładnym czasem wystąpienia zdarzenia,
 • zaawansowane kontrolowanie, zależnie od płyty głównej, do 8 niezależnych systemów alarmowych i do 32 stref czuwających niezależnie,
 • indywidualne sterowanie wyjściami.